BLOOM
A
NEW LIFE

ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม...อีกครั้ง

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม...อีกครั้ง”
ร่วมแชร์ หรือ ร่วมบริจาค ให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ​

ร่วมแชร์แคมเปญเพื่อตระหนักถึงความสำคัญ
ของการบริจาคอวัยวะหลังจากที่สมองตาย
เพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ

OR

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาหลังจากเสียชีวิต จากภาวะสมองตาย หรือบริจาคสมทบทุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ที่สภากาชาดไทย เพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยให้ได้กลับมามีชีวิตใหม่ ที่สวยงามอีกครั้ง